Stichting Creatief Centrum Sittard

Iedereen met niet aangeboren hersenletsel / afasie moet kunnen meedoen!

Website in ontwikkeling

Privacy Beleid

Privacy beleid van de Stichting Creatief Centrum Sittard


Het privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Creatief
Centrum Sittard verwerkt van haar deelnemers, vrijwilligers, stagiaires of andere
geïnteresseerden. Het is ook van toepassing op spraak- of beeldmateriaal dat de Stichting
Creatief Centrum Sittard verzamelt.
De Stichting Creatief Centrum Sittard wordt verder in dit document aangeduid met de
Stichting.


De Stichting houdt de noodzakelijke persoonsgegevens bij van deelnemers en vrijwilligers.
Speciaal voor deze groep die toestemming verleent om hun persoonsgegevens te verwerken,
is dit privacy beleidsdocument bestemd.
De Stichting houdt ook emailadressen bij van organisaties en personen waar zij op enigerlei
wijze mee samenwerkt.

 

Verantwoordelijkheid voor de verwerking


Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens namens de Stichting is
het bestuur van de Stichting.


De verwerker van de gegevens C.A.A. Sipkema (secretaris bestuur Stichting Creatief
centrum Sittard en coördinator van de groepen).


Via de website van de Stichting ( www.stichtingcreatiefcentrumsittard.nl ) kunt u door
het invullen van een formulier contact opnemen met het bestuur. U kunt ook altijd een
email sturen naar info@stichtingcreatiefcentrumsittard.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de secretaris.


Persoonsgegevens die de Stichting verwerkt


2.1 De stichting verwerkt altijd de volgende gegevens:


van de deelnemer/vrijwilliger
- voor- en achternaam
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- naam en telefoonnummer van de huisarts


van de contactpersoon van een deelnemer
- voor- en achternaam

- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- relatie tot de deelnemer


Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een
intakegesprek, door bezoek aan de website, in correspondentie en telefonisch
- bankrekening (IBAN)
- IP-adres
- internetbrowser en apparaat type
- beeldmateriaal / opnames van bijeenkomsten
- foto’s van werkstukken
- bijzondere en/of gevoelige persoonsgevens die wij verwerken


De Stichting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:
- gegevens die kunnen leiden tot informatie over de aard van uw hersenletsel
- gegevens over medicatie indien van belang i.v.m. diagnose
- gegevens die betrekking hebben op uw wijze van communiceren
- gegevens die kunnen lijden tot informatie over uw fysieke gesteldheid (mobiliteit,
slikproblemen, andere fysieke beperkingen)
- gegevens die betrekking hebben op de wijze van dagelijks functioneren waar
rekening mee gehouden moet worden (geheugen, prikkelgevoeligheid, concentratie
enz.)


De stichting geeft de deelnemer, vrijwilliger, verwijzer, inzicht in de verzamelde
gegevens.

 

Doelen waartoe de Stichting gegevens verzamelt.


De Stichting verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- voor een prettig en veilig functioneren van de deelnemer tijdens bijeenkomsten.
- voor het versturen van berichten
Beeldmateriaal en foto’s kunnen worden gebruikt om bekendheid te geven aan de
Stichting en om deelnemers de mogelijkheid te bieden hun werken ten toon te stellen.

 

Bewaartermijnen


De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
Voor het bewaren van de persoonsgegevens hanteert de Stichting de volgende
termijnen:
voor deelnemers 5 jaar na stoppen van deelname
voor vrijwilligers 5 jaar na stoppen als vrijwilliger
voor geïnteresseerden 5 jaar na aanmelding
voor verwijzers, donateurs en relaties houdt de Stichting zich aan de wettelijke
termijnen.
Als u op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens niet
meer door de Stichting geregistreerd mogen blijven, worden deze uit het systeem
verwijderd en vernietigd.

 

Delen met anderen.
De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Uw gegevens worden ook niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor het
deelnemen aan de activiteiten van de Stichten. Dit dan alleen met uw medeweten
en toestemming.


In kaart brengen websitebezoek.


De Stichting gebruikt geen functionele of analytische cookies.


Beveiligingsmaatregelen en bewerkers


Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Stichting passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de
secretaris van de Stichting die belast is met het beheer van de persoonsgegevens.


Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Via de secretaris die belast is met het beheer van de persoonsgegevens van de
Stichting kunt u per email, schriftelijk of telefonisch een verzoek doen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Als u klachten heeft over de wijze waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt

Stichting, mevrouw M. Van Zundert, die de klacht onderzoekt en behandelt.
e-mail: voorzitter@stichtingcreatiefcentrumsittard.nl .
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden
gericht aan de secretaris van de Stichting, mevrouw C. Sipkema.
e-mail: info@stichtingcreatiefcentrumsittard.nl.


Wijzigingen
De Stichting kan dit privacy beleid van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen.
De Stichting raadt u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te
blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.
De hier getoonde versie is van 16 november 2022.

1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

9.